بررسی نقاط ضعف اسکلت جوشی

ایرادات اسکلت جوشی:

سازه قابلیت دمونتاژ ندارد
عدم کیفیت و ضعف در برابر زلزله
حداکثر عمر مفید اسکلت جوشی 30 سال

//]]>