خانه فولاد  و بتن  –  سازه  با  قابلیت دمونتاژ  –  ساختمان پیچ و مهره

  1.  سازگار مواد و مصالح با شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران

  2. در این سازه هیچگونه محدودیت طراحی وجود ندارد.

  3. عایق در برابر سرما ـ گرما ـ صوت و رطوبت

  4. مقاوم  در  برابر  زلزله – سیل – طوفان

  5. صرفه جویی در مصرف انرژی

  6. سهولت در اجرای تاسیسات

  7. دقت ، سرعت و کیفیت بالا

//]]>