مشخصات دیوار بتنی محوطه مسلح .

کاربری دیوار محوطه و سوله

ابعاد دیوار بتنی سنگین

طول   400cm   ارتفاع 240cm  (  دو پنل   120cm )  ضخامت   10cm

طول   400cm   ارتفاع 250cm   (یک پنل    250cm ) ضخامت  10cm

طول  400cm   ارتفاع 300cm     (دو پنل   150cm ) ضخامت  10cm

وزن هر متر مربع               700kg

عیار بتن                          350kg

ضخامت میلیگرد               10 و 12   میلیمتر

 

قیمت هر متر مربع دیوار  با ضخامت   cm10

با ستون H و پایه فوندانسیون   60.000 تومان

نیروهای نصب شرکت:             9.000 تومان

بارگیری:                         4.000 تومان

حمل:                           برحسب مسیر

تخلیه                               4.000  تومان

جرثقیل نصب هر متر مربع        3.000 تومان

فونداسیون هر متر مربع             5.000 تومان   (منطقه کوهستان یا زمین سخت هزینه جداگانه دریافت می شود )

مالیات بر ارزش افزوده                    9% به  کل   مبلغ فاکتور اضافه می گردد .

اعتبار قیمت ها                      10 روز

//]]>