سیستم پانل های سه بعدی ـ 3D Sandwich Panels

دیوار 3D پنل :‏

عایق در برابر سرما ـ گرما ـ رطوبت و صوت
دیوار 3D پانل ، دیواری غیر باربر است.
از جنس یونولیت و مفتول می باشد.
نصب سریع و حمل آسان
بسیار سبک

//]]>