سازه فضاکار و صنعتی

سازه و سقف فضاکار با کاربری ساخت انواع سالن ها:

  1. از پیچ و مهره فولادی استاندارد جهت مونتاژ استفاده می شود.
  2. سازگاری مواد و مصالح با شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران.
  3. اسکلت در کارخانه طبق نقشه محاسباتی ساخته می شود.
  4. مورد استفاده ساختمان ، سالن ورزشی ، سوله و …
  5. دقت ، سرعت و کیفیت بالا
  6. سازه ای سبک
  7. قابلیت دمونتاژ
//]]>