سیستم قاب های بتنی پیوسته (روش قالب تونلی) ـ Reinforced Concrete Continuous Frame

  1. مورد استفاده انبوه سازان ، معماران ، ویلا سازان و …
  2. قالبها به یکدیگر چفت و بست می شود
  3. قابلیت اجراء سازه در کلیه نقاط ایران
  4. دقت ، سرعت و کیفیت در اجراء
//]]>