ساختمانهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار ـ Insulating Concrete Formwork

  1. امکان طراحی و اجراء رمپ و پارکینگ به تعداد در این سازه وجود ندارد.
  2. نیاز به ستون ندارد و دیوارهای اصلی باربر است.
  3. عایق در برابر سرما ـ گرما ـ رطوبت و صوت
  4. حداقل 75% صرفه جویی در مصرف انرژی
  5. اجرای آسان تاسیسات برقی و مکانیکی
  6. دقت ، سرعت و کیفیت بالا
  7. مقاوم در برابر زلزله
//]]>