کانکس متحرک و ثابت

کانکس سفارشی و کاروان:

  1. سازگاری مواد و مصالح با شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران.
  2. عایق در برابر سرما ـ گرما ـ رطوبت و صوت
  3. صرفه جویی در مصرف انرژی
  4. دقت ، سرعت و کیفیت بالا
  5. ثابت و متحرک
  6. سازه ای سبک
  7. قابلیت دمونتاژ
  8. پیچ ومهره ای
  9. حمل آسان
//]]>